Henkilöstöhallintoratkaisu

Koulutustarjonta

• Koulutukset kestävät kukin kolme tuntia. Ne ovat tehokkain tapa saada tietoa helposta ja tehokkaasta tavasta hoitaa työajanseuranta, palkanlaskenta ja asiakaslaskutus.
• Työajanseurannan koulutuksessa saat täsmätietoa ja käytännön oppeja siitä, kuinka voit vähentää käsin tehtävää työtä, virheitä ja kustannuksia työaikakirjauksissa ja työajanseurannassa.
• Työvuorosuunnittelun koulutuksessa opettelet käytännössä, kuinka suunnittelet työvuorolistoja ja miehityssuunnitelmia sekä käytät ajanvarauskalenteria.
• Palkanlaskennan koulutuksessa opettelet palkanlaskennan perusteet ja rutiinit käytännössä.
• Tuntilaskutuksen koulutuksessa opettelet, kuinka siirrät työaikakirjaukset asiakaslaskutukseesi.
Ilmoittaudu koulutuksiin