Henkilöstöhallintoratkaisu
Henkilöstöhallintoratkaisu

Vertaile ratkaisujamme

Voit valita haluamasi kokonaisuuden vapaasti seuraavista ominaisuuksista.
Asiakkuudenhallinta ja myynti
• asiakasrekisterin ja -historian sekä asiakkuuksiin liittyvien asiakirjojen ja toimenpiteiden hallinta
• yhteydenottojen seuranta
• liikevaihdon jaksotus
• myynnin ja kannattavuuden seuranta
• raporttien tulostaminen
• asiakkuuksista tallennettujen tietojen hyödyntäminen laskutuspohjana
• liiketoiminnan suunnittelu asiakkuuksista kertyneen tiedon avulla.
Laskutus
• sähköinen laskutus: hyväksyttyjen työtuntien siirto verkkolaskuihin yhdellä napin painalluksella
• ajantasaiset kannattavuusluvut työtunneista
• yksinkertaiset ja muokattavat hinnastot sekä hinnoittelumallit
• automatisoitu hinnoittelu: ohjelma huomioi työehtosopimukset ja sovitut taksat
• laskut verkkolaskuina, paperimuodossa tai sähköpostin liitteenä
• palvelusetelihinnoittelu
Rekrytointi
• ilmoitusten julkaisu yrityksen nettisivuilla ja työnhakuportaaleissa
• muodoltaan vertailukelpoisten hakemusten vastaanotto sähköisesti
• hakijan rekisteröitymispalvelu
• CV-pankin kokoaminen ja liitteiden arkistointi
• monipuoliset haku- ja raportointimahdollisuudet
• viestintä hakijoille keskitetysti sähköpostitse, tekstiviestillä tai paperikirjeellä
• työsopimusten tulostaminen
• sijaisrekisterin ylläpito.
Palkanlaskenta
• automaattinen työehtosopimusten tulkinta
• lain asettamien kirjanpitovelvollisuuden ja laskentasääntöjen noudattaminen automaattisesti
• palkanlaskennan toimintoja laskemisen lisäksi mm. maksatus ja pidätysten tilitykset, palkkalaskelmat, palkkatodistukset, työsopimukset, tilastot ja viranomaisilmoitukset
• myös monipuoliset vuosilomalaskennan toiminnot
• matkakulujen käsittelyyn näppärä kalenteripohjainen palvelu.
Työajanseuranta
• vuosilomat, sairauslomat, vapaat, poissaolot, kilometrit ja päivärahat (automaattinen TES-tulkinta ja paikallisten sopimusten huomiointi)
• työajan kohdistaminen ja kustannusseuranta: työtehtävät ja -vaiheet, projektit, kustannuspaikat ja työnumerot
• työaikakirjaukset kohdennettavissa, esim. tiettyyn projektiin
• tietojen automaattinen siirtyminen palkanlaskentaan
• työaikaraportit
• käytettävissä nettiselaimen, kellokortin, kulunvalvonnan ja mobiililaitteiden kautta
• viestinnän työkalut.
Työvuorosuunnittelu
• helposti muokattavat vuorolistat ja monipuoliset raportit
• työvuorojen optimointi suunnittelutyökalujen avulla
• tehokas viestintä internetissä, sähköpostitse ja tekstiviestillä
• tiedot suunnitelluista ja toteutuneista vuoroista työntekijöille, asiakasyritykselle ja palkanlaskentaan
• tehokas matka- ja kululaskujen käsittely sekä sähköiset hyväksymiset (myös asiakashyväksynnät)
• työvuorohuutokauppa.