Henkilöstöhallintoratkaisu

Vaivaton TES-tulkinta

Henkilöstöhallintoratkaisu tulkitsee työajan TES:n mukaisesti silloin kun haluat, siten kuin haluat. Henkilöstöhallintoratkaisuun voidaan asettaa useita eri TES-laskentasääntöjä ja määritellä yrityskohtaisia käytäntöjä sekä poikkeuksia. Lisät ja muut palkan perusteet näkyvät halutulta aikaväliltä päivä-, viikko- ja kuukausikohtaisesti omina riveinään. Myös matkakulujen ja -laskujen käsittelyn voi keskittää Henkilöstövuorausratkaisuun. Tarkka ja nopea palkanlaskenta
• laskeminen, maksatus ja pidätysten tilitykset
• palkkalaskelmat työntekijöille
• tilastot
• viranomaisilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiölle
• palkkatodistukset
• työsopimusten laadinta
• tilityshakemukset
• apuna myös ulkoistetuissa palkanlaskentapalveluissa.
• ilmoitukset työmarkkinajärjestöille ja tilastokeskukseen
Vuosilomalaskenta Noudatat lain asettamia kirjanpitovelvollisuus- ja laskentasääntöjä automaattisesti. Vuosilomalaskenta huomioi esimerkiksi
• maksettujen vuosilomapalkkojen ja lomakorvausten määrät ja perusteet sekä lomaoikeuden kirjauksen vuosilomakirjanpitoon
• vuosilomien pituudet ja ajankohdat sekä niistä laaditut sopimukset
• laskee täysien lomanmääräyskuukausien ja työssäolon veroisen ajan.
Ajantasaiset matkakulut
• helppokäyttöinen kalenteripohjainen palvelu
• matkalaskun laadinta, ajokilometrilaskutus ja kululaskutustoiminnot
• automatisoitu laskujen tiliöinti ja sähköinen arkistointi
• monipuoliset raportointimahdollisuudet
• sisäinen laskutus nopeutuu: matkalaskujen ja -kulujen käsittely on yksi selkeä kokonaisuus ja osa yrityksen palkanlaskenta- ja laskutusprosessia.