Henkilöstöhallintoratkaisu

Sujuvuutta työvuorojen suunnitteluun ja seurantaan

Henkilöstöhallintoratkaisu varmistaa, että kaikki tehty työ tulee kirjattua lainmukaisesti ja laskutettua. Henkilöstöhallintoratkaisu tulkitsee työntekijöiden työajan käyttämänne TES:n mukaisesti silloin kun haluat, siten kuin haluat. Henkilöstöhallintoratkaisuun voidaan asettaa useita eri TES-laskentasääntöjä ja määritellä yrityskohtaisia käytäntöjä sekä poikkeuksia. Kun työvuorosuunnittelu yhdistetään palkanlaskentaan, tositteiden siirtäminen käsin vähenee huomattavasti. Tiedot työaikojen, ylitöiden, lisien, lomien ja poissaolojen määrästä välittyvät palkanlaskentaan automaattisesti ja palvelu sisältää työehtosopimusten tulkinnan haluamallanne tavalla. Viestintä tehostuu. Vapautuneista työvoimaresursseista saadaan välittömästi tieto myyjille. Henkilöstöhallintoratkaisun voi liittää myös muuhun työvuorosuunnitteluohjelmaan tai kulunvalvontajärjestelmään, ja tiedonsiirto ulkopuolisista järjestelmistä palkanlaskentaan on ajastettavissa. Sujuva työajanseuranta Työvuorohuutokauppa Työssä viihdytään, kun vuorot suunnitellaan oikein